Kontakt

Adres: Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska

Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. Bogdan Trocha

Tel. 48 600 349 250

Email: bwtrocha@gmail.com

Wsparcie techniczne: mgr Waldemar Gruszczyński