Najnowszy numer

Spis treści

 • Slavpoplit Letters 4 (2022)
 • Jakub Z. Lichański - Retoryka i wojna: techniki manipulacji
 • Oлена Павлова - «Велика трансформація» грошей Та підходи гуманітарних наук до її осмислення (Pев'ю книги: Ksenia Shtalenkova, „Money and ideology: hundred years’ [r]evolution of belarusianness”)
 • Nataliia Zhukova - Communication through visual art during wartime
 • Сергій Легеза - (Ре)конструюючи минуле: популярна культура як ідеологічна зброя
 • Євгенія Канчура - Мотив перетворення людини у вітер на прикладі радянського та пострадянського фентезі
 • Богдан Кузьменко - Російсько-українська війнаі християнська культура у творах сучасних іконописців та художників
 • Тетяна Івасишина - Когнітивно-прагматичний потенціал біблійних афоризмів
 • Tatiana Hajder - Ja – inny: funkcja maski w cyklu Kazimierza Truchanowskiego „Boże Młyny”
 • Марина Богданова - Історична пам'ять та наратив української національної ідентичності в історичній повісті Святомира-Михайла Фостуна «Нас розсудить Бог»
 • Світлана Лущій - Друга світова війна у рецепції Івана Багряного: проблематика, текстуальні стратегії
 • Olena Verbivska - From functions and actions to textual possible worlds (narrative possibilities of narrative alternatives)
 • Oleksandra Legeza - Concept of Myth as a Marker of Social Context: Roland Barthes and Pavel Gurevich
 • Юлія Соколюк - Забобони і повір’я:від давнини до сучасності. Історичний дискурс
 • Sławomir Nikiel - Sztuczna Inteligencja na wojnie – Autonomiczne Systemy Broni

Jesteśmy indeksowani w bazach danych:

The Central and Eastern European Online Library

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

Index Copernicus International

The Central European Journal of Social Sciences And Humanities

Directory of Open Access Journals

Polska Bibliografia Naukowa

“International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture”

 „International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture” jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Jest to szerokotematyczne, specjalistyczne i interdyscyplinarne czasopismo naukowe ukazujące się w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, na licencji CC BY 3.0 PL. Jest to pismo skupiające badaczy literatury i kultury popularnej krajów słowiańskich będące rozwinięciem i kontynuacją serii wydawniczych Fantastyczność-Cudowność wydawanej na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2009-2014 oraz Mitologizacje kultury wydawanych w latach 2013-2016.