Najnowszy numer

Spis treści

 • Slavpoplit Letters 5 (2023)
 • Ljiljana Pešikan-Ljuštanović - Fantastični romani za decu Uroša Petrovića
 • Тијана Тропин - Структура фантазијских серијала за децу - на примеру Новчића судбине као завршног дела трилогије
 • Мирјана Карановић - „Духови више нигде и не постоје, сем у Панчеву” Магични реализам иили фантастика у делу Владимира Стојшина
 • Наташа Половина - О чудима и чудацима у прози Зорана Живковића
 • Марина Токин - Биљни и животињски свет као фантастички елемент романа Опсада цркве Св. Спаса Горана Петровића
 • Дејан Ајдачић - Милета Продановић о књижевној фантaстици (2019)
 • Nastasja Pisarev - Intertekstualnost i simulakrumi stvarnosti u pripovetkama Kao uspavane princeze okovane trnjem od leda i Stanica za lov na kitove Đorđa Pisareva
 • Milena Zorić Latovljev - Po kroju Johann’s 501 - funkcija terminologije u romanu Mirjane Novaković
 • Rafał Paliński - Wampir serbskiego realizmu - w kręgu ludowych wyobrażeń i społecznych przemian
 • Marijana Jelisavčić Karanović - Milovan Glišić, ubica vampira
 • Драгољуб Перић - Епистемолошка жеђ. Лик (вампира) Виловског у „Додатку“ романа Судбина и коментари Радослава Петковића
 • Aleksandra Wojtaszek - Wampir, który zmienił bieg historii. Serbska fantastyka gatunkowa w XXI wieku
 • Jolanta Dziuba - Imaginaria fikcji politycznej w serbskiej prozie pseudohistorycznej (Isidora Bjelica, Svetislav Basara, Vule Žurić)
 • Ивана Мијић Немет - Конструкција младости и старости у трилогији Вирови Мине Д. Тодоровић
 • Kamil Kleszczyński, The Ambiguity of Ludonarrative Dissonance - the Transhumanist Aspect of Agency in the BioShock

Jesteśmy indeksowani w bazach danych:

The Central and Eastern European Online Library

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

Index Copernicus International

The Central European Journal of Social Sciences And Humanities

Directory of Open Access Journals

Polska Bibliografia Naukowa

“International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture”

 „International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture” jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Jest to szerokotematyczne, specjalistyczne i interdyscyplinarne czasopismo naukowe ukazujące się w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, na licencji CC BY 3.0 PL. Jest to pismo skupiające badaczy literatury i kultury popularnej krajów słowiańskich będące rozwinięciem i kontynuacją serii wydawniczych Fantastyczność-Cudowność wydawanej na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2009-2014 oraz Mitologizacje kultury wydawanych w latach 2013-2016.