Najnowszy numer

Spis treści

 • Slavpoplit Letters 3 (2021)
 • Marijana Terić - Alternativni svijet i fantastička obilježja proze Talhe ili šedrvanski vrt Irfana Horozovića
 • Наталия Криницкая - «The Wicked Witch of the East»: Baba Yaga в современном американском фэнтези
 • Elena Borisova - Lyuben Dilov’s humorous science fiction: literary historical contexts
 • Inna Yurova - Гастрономічний дискурс масової літератури як модель людських відносин (на матеріалі тексту О. Маляренко «Типовий Боря, або Двоє за одним столом»)
 • Lech Suchomłynow - Pograniczne wymiary wielokulturowości: przypadek Jarosława Iwaszkiewicza
 • Гонтар Василь Едуардович - Metaphysical and political freedom: overcoming the «conceptual abyss»
 • Ростислав Дмитрович Фанагей - “Просторова оптика” урбанізму в українському контексті
 • Марина Богданова - Повість б. Полянича «Cім золотих чаш»: своєрідність поетики історичної пам’яті
 • Олена Дмитрієва - «Київський авангард» у діалогах елітарної та масової культур. На прикладі творчих пошуків композиторів Володимира Губи і Святослава Крутикова
 • Анастасія Емірівна Валєєва - Античні коди у символічних візуалізаціях українських митців Володимира та Тетяни Бахтових
 • Наталя Мандра - Медіа-вплив на живопис: відображення у мистецтвознавчих поняттях
 • Julita Polańska - Die Frauen auf Kongressen und philosophischen Versammlungen (Überprüfung der Veröffentlichungen nach dem Kongress)
 • Марина Рябченко - Mелодраматичний компонент у сучасній українській комбатантській прозі
 • Marianna Abramova - Портретування як інструмент творення іміджу: Трансформації образу людини в контексті трансгуманістичних візій

Jesteśmy indeksowani w bazach danych:

The Central and Eastern European Online Library

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

Index Copernicus International

The Central European Journal of Social Sciences And Humanities

Directory of Open Access Journals

Polska Bibliografia Naukowa

“International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture”

 „International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture” jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Jest to szerokotematyczne, specjalistyczne i interdyscyplinarne czasopismo naukowe ukazujące się w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, na licencji CC BY 3.0 PL. Jest to pismo skupiające badaczy literatury i kultury popularnej krajów słowiańskich będące rozwinięciem i kontynuacją serii wydawniczych Fantastyczność-Cudowność wydawanej na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2009-2014 oraz Mitologizacje kultury wydawanych w latach 2013-2016.